“DIE VAN ONS DOET DAT NIET”

Op 4 maart 2024 is er om 19.30 uur in Myllesweerd een interactieve bijeenkomst over alcohol en drugs. Een interactieve avond over alcohol en drugs met ervaringen van jongeren, ouders en expertise op het gebied van alcohol, drugs en verslavingen van Novadic-Kentron.

Koffiemomentje

Elke laatste woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur organiseert de Dorpsraad Mill een koffiemomentje voor inwoners van Mill. Mensen die een praatje willen komen maken dan wel gewoon een kopje koffie willen komen drinken zijn van harte welkom in de Plaza van Myllesweerd. Myllesweerd is gevestigd aan de kerkstraat 3 te Mill.