In 2019 nam Corné Kremers het initiatief voor de oprichting van een wijkraad Mill Centrum. Wat voorheen niet was gelukt bleek nu wel haalbaar. Zo’n 50 personen kwamen naar de eerste bijeenkomst en niet lang daarna werd het eerste bestuur gevormd. Dit bestuur heeft een stichting opgericht.

Verder werden de statuten geschreven en werd er met de gemeente een convenant getekend. De eerst stappen zijn nu gezet en we kunnen nu echt aan de slag om onze dorp te vertegenwoordigen bij de gemeente. Mocht u iets in willen brengen dan horen we dat graag.

In 2021 werd veel samengewerkt met de wijkraad Mill West omdat daar de bezetting van het bestuur te laag was. Na enkele bijeenkomsten werd besloten om één dorpsraad te gaan vormen. Mede omdat we op 1 januari 2022 opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk en we zo als één dorpsraad de inwoners van Mill kunnen vertegenwoordigen. Ondertussen bestaat het bestuur uit 11 leden.

Na bijna 12 jaar raadslidmaatschap werd het weer eens tijd om op bestuurlijk vlak actief te worden. Zeker, ik was geen voorstander van opheffing van onze kleine gemeente Mill en Sint Hubert, maar in de nieuwe situatie vind ik, dat we de afstand van ons als burgers tot die grote gemeente kunnen verkleinen en wel door de inzet van de Dorpsraad Mill. Zelf woon ik al 45 jaar in Mill-West en ik hoop dat de mensen mij weten te vinden om hun ideeën of wensen kenbaar te maken.

Als dorpsraad blijven we goed luisteren naar wat de dorpsbewoners willen. Het is dan ook noodzakelijk dat mensen zich geroepen voelen om ons van ideeën of wensen te voorzien. Ideeën op sociaal en cultureel gebied, veiligheid, mobiliteit, wonen, natuur, recreatie etc. Noem maar op! Met die input gaan we aan de slag.

We moeten voldoende slagkracht tonen om in de nieuwe gemeente de belangen van onze inwoners te dienen. Door betrokken inwoners bruist ons dorp van activiteiten en dat willen we zo houden. En daar waar de Dorpsraad Mill hierbij ondersteuning kan bieden, zullen we dat zeker doen. Zelf hoop ik daar een waardevolle bijdrage aan te leveren.