In 2019 nam Corné Kremers het initiatief voor de oprichting van een wijkraad Mill Centrum. Wat voorheen niet was gelukt bleek nu wel haalbaar. Zo’n 50 personen kwamen naar de eerste bijeenkomst en niet lang daarna werd het eerste bestuur gevormd. Dit bestuur heeft een stichting opgericht.

Verder werden de statuten geschreven en werd er met de gemeente een convenant getekend. De eerst stappen zijn nu gezet en we kunnen nu echt aan de slag om onze dorp te vertegenwoordigen bij de gemeente. Mocht u iets in willen brengen dan horen we dat graag.

In 2021 werd veel samengewerkt met de wijkraad Mill West omdat daar de bezetting van het bestuur te laag was. Na enkele bijeenkomsten werd besloten om één dorpsraad te gaan vormen. Mede omdat we op 1 januari 2022 opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk en we zo als één dorpsraad de inwoners van Mill kunnen vertegenwoordigen. Ondertussen bestaat het bestuur uit 11 leden.