Dorpsraad Mill: voor en door inwoners van Mill!

 
Wie zijn wij

De Dorpsraad Mill bestaat uit een aantal betrokken vrijwillige inwoners van Mill die iets voor (de inwoners van) Mill wil betekenen. (wie zijn wij)

Waarom zijn wij de Dorpsraad

Wij willen iets betekenen voor de inwoners van Mill. Zeker nu de gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022 van kracht is en de gemeente verder van ons is verwijderd, is het belangrijk om aansluiting te vinden, hebben en houden met de gemeente.

Wat doen wij

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur en politieke partijen inzake kwesties die de belangen van (de inwoners van) Mill raken.

Wij hebben een neutrale instelling en gaan op een gepaste manier om met ieders belang. We kiezen geen partij. Wij bemiddelen, indien van toepassing, tussen verschillende partijen op basis van feiten, kijken naar de omstandigheden en zullen een advies uitbrengen wanneer dat van ons wordt gevraagd. Onder andere op het gebied van:

  • het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners van Mill;
  • het vertegenwoordigen van de inwoners van Mill in overlegfora en verschillende samenwerkingsverbanden;
  • het verbeteren van het leefklimaat en het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Mill;
  • het op de kaart krijgen en houden van Mill in de nieuwe gemeente met 33 kernen.

Aandachtsgebieden zijn onder andere: de sociaal-economische ontwikkelingskansen, het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van samenleving en ruimte; de leefbaarheid in relatie met groenvoorziening; de gevolgen van een terugtredende overheid.

Kernbegrippen zijn hierbij: Activeren, binden en verbinden.

Voor wie doen we het?

Wij zijn er voor alle inwoners van Mill.

Daarbij willen wij de betrokkenheid vergroten van de inwoners bij de ontwikkelingen van Mill, immers het gaat om ons eigen Mill en daar doen we het voor. Wij roepen dan ook elke inwoner van Mill op om aan de dorpsraad te laten weten wat er speelt en waar aandacht aan besteed moet worden.