Dorpsraad Mill: voor en door inwoners van Mill!

We zijn opgericht in 2019. Onze doelstelling is om:

  • De communicatie te bevorderen tussen de burgers en de gemeente waardoor een grotere betrokkenheid ontstaat van bewoners met het gemeentelijk beleid en vise versa
  • De leefbaarheid in ons dorp in stand te houden, te verbeteren en te bevorderen
  • Bewoners zich verantwoord laten voelen voor hun woon, werk- en leefomgeving
  • Zorgen dat bewoners actief betrokken worden bij elkaar en mee gaan denken over ons dorp

Dit doen we door actief contact te zoeken met de bewoners via sociale media en tijdens activiteiten waar we ons kunnen profileren als Dorpsraad Mill. Ook kunnen bewoners ons aanspreken en meedenken in diverse commissies die wij (gaan) oprichten.

Samen staan we sterker!

Volg ons op Facebook